RWE

RWE

RWE je spolehlivým dodavatelem zemního plynu a elektřiny. Obsluhuje více než 44 milionů zákazníků v celé Evropě, z toho v České republice téměř 2,1 milionu.

RWE patří mezi pět největších evropských elektrárenských a plynárenských společností. Podniká ve výrobě, obchodu, přepravě a zásobování elektřinou a plynem. Více než 70.000 zaměstnanců dodává více než 16 milionům zákazníků elektřinu a přibližně 8 milionům zákazníků plyn. V hospodářském roce 2009 dosáhla společnost RWE zisku ve výši přibližně 48 miliard EUR.

RWE reaguje na změny v potřebách zákazníků a nabízí nové produkty v oblasti elektřiny, plynu a energetické účinnosti pro domácnosti, obchod a průmysl. V této souvislosti neustále roste význam ochrany ovzduší a energetická účinnost. Další klíčovou oblastí zájmu jsou elektromobily.


RWE POMOC
Společnosti skupiny RWE patří mezi nejvýznamnější partnery a dárce v České republice. Humanitární činnost RWE se zaměřuje zejména na pomoc dětem, seniorům a zdravotně handicapovaným. Tuto charitativní podporu společnost poskytuje hlavně prostřednictvím neziskových organizací, renomovaných nadací a nově i prostřednictvím společensky odpovědného projektu Charitky.

Úspěšné děti v projektu Talent La Sophia – kategorie fotbal

Děti úspěšné v projektu Talent La Sophia

Charitky na galakoncertě Talent LaSophia

RWE se opět zapojilo do programu Charitky

Připojení nové neziskové organizace k Charitkám

Přispěly jsme na hiporehabilitaci pro Lindu

Nadace Naše dítě v projektu Charitky

RWE znovu podporuje děti prostřednictvím Charitek

Charitky zprostředkovaly podporu pro Nadaci Archa Chantal

Podpora pro děti v Nemocnici Blansko od Charitek a RWE

Předvánoční dárek od Charitek

Charitky pomáhají dětem z programu Podporuj mě

Honza je dalším z dětí podporovaných Charitkami

Isabela z programu „Podporuj mě“ získala od Charitek příspěvek

Charitky s pomocí RWE přispěly na Honzovo konto

Charitky poslaly dětem z Plaváčka vítr do plachet

Společnost RWE znovu využila Charitky k podpoře dětí

Nová organizace zapojena do projektu Charitky

Nadace Archa Chantal

La Sophia

Nadace Naše dítě

Dejme dětem šanci

Plaváček

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt