Fond ohrožených dětí

Fond ohrožených dětí

Fond ohrožených dětí z.s. (FOD) je nevládní nezisková organizace na pomoc ohroženým dětem. Vznikl v r. 1990 z iniciativy pěstounů a osvojitelů. K hlavním činnostem FOD patří zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek, zřizování a provoz azylových domů pro rodiny s dětmi, vyhledávání a pomoc ohroženým dětem přímo v terénu, sanace rodin v problémech, mediace rozvodových sporů a asistence u styků rodičů s dětmi, provoz krizové linky pro matky, které tají těhotenství a další aktivity spojené s pomocí dětem.

V současné době FOD provozuje 22 regionálních poboček zaměřených na terénní sociální práci a sanaci rodin, 4 mediační centra pro řešení rozvodových sporů, 5 azylových domů pro rodiny s dětmi a 35 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek.

V roce 2013 získalo prostřednictvím FOD náhradní rodinu 30 dětí, pobočky řešily 3050 případů, které se týkaly 4 878 dětí, z toho 212 z důvodů týrání, 77 pohlavního zneužívání, 612 závažného zanedbávání, 1 001 bytové nouze, 1 855 rozvodových sporů a 1 870 z důvodu hmotné nouze. V pěti azylových domech našlo v r. 2013 útočiště 109 rodin s celkem 206 dětmi, v Klokánkách FOD v roce 2013 poskytl přechodnou rodinnou péči celkem 1 211 dětem, pro nedostatek kapacity byl odmítnutý příjem 628 dětí.

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče. Většina přijatých dětí má stejnou anamnézu jako děti přijímané do ústavní výchovy – zanedbávání, domácí násilí, neschopnost zajistit řádnou péči, týrání, zneužívání, bytové důvody, a někdy i hospitalizace osamělého rodiče či svěření dítěte za účelem zajištění náhradní rodinné péče.

Charitky podpořily opět děti z Klokánku

Nové Charitky pro Mary Kay

Příspěvek od Charitek, jako dárek k narozeninám

Maksym je dalším příjemcem příspěvku od Charitek

Charitky podpořily také Evičku

Podpora pro Honzíka z Klokánku Hostivice

Příspěvek pro děti z Klokánku

Fond ohrožených dětí – nová partnerská nezisková organizace

Mary Kay

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt