Asociace společenské odpovědnosti „projekt Odpovědná škola“

Asociace společenské odpovědnosti „projekt Odpovědná škola“

Inovativní projekt Asociace společenské odpovědnosti A-CSR, který učí školy komplexnímu pohledu na společenskou odpovědnost.

Odpovědná škola učí školy, jak podporovat vzdělávání dětí ke společenské odpovědnosti například v oblastech ekologie, aktivit v místní komunitě (ve svém okolí) nebo v oblasti výživy a zdraví dětí. Podporuje zvýšení povědomí o společenské odpovědnosti od útlého věku dětí a tím u nich rozvíjí kulturní, sociální a vzdělávací potřeby.

Cílem projektu je příklady z praxe inspirovat ostatní. Dosáhnout toho, že odpovědné chování se dětem, studentům, ale i rodinám stane naprosto přirozené a automatické, jako základní počty.

Značku uděluje A-CSR školám na všech úrovních vzdělávacího systému, které přijmou její základní principy, které pokrývají 5 oblastí společenské odpovědnosti:

1. Ekologie
2. Aktivity v místní komunitě
3. Zaměstnanecké podmínky
4. Přístup ke studentům a zapojení rodičů
5. Výživa a zdraví

Díky Charitkám se podařilo tímto projektem podpořit děti na Základní škole Bolevecká v Plzni a Integrační školičce Smíšek v Praze.

Nový partner mezi Charitkami

Asociace společenské odpovědnosti „projekt Odpovědná škola“

LaceUP

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt