Klub Hornomlýnská

Klub Hornomlýnská

Naše motto:
Dítě s postižením? S námi to zvládnete!
Naším cílem je spokojené dítě, spokojený rodič, kvalitnější a radostnější život.

Dětem se zdravotním postižením poskytujeme nové podněty, terapie, kamarády a asistenci. A jejich rodičům čas a ulehčení života.

Už 10. rokem realizujeme sociální služby pro Prahu a Středočeský kraj: službu Osobní asistence a Odlehčovací službu. Naše Odlehčovací služba je jediná celoroční služba tohoto typu, jsme tedy často pro rodiny jejich jedinou záchranou.

Služba Osobní asistence je poskytována dětem ve věku 3 až 15 let s postižením tělesným, mentálním, smyslovým či kombinovaným, s poruchami autistického spektra, se specifickými vývojovými poruchami školních dovedností a ADHD, které jsou v důsledku svého handicapu odkázány na pomoc osobního asistenta. Osobní asistent je dítěti oporou a přítelem. A to při všech činnostech, při kterých dítě potřebuje pomoc – v domácnosti, ve škole, venku... Osobní asistent se také podílí na rozvoji dovedností a schopností svěřeného dítěte. Ročně poskytujeme průměrně 14 500 hodin této služby, a to průměrně 50 dětem.

Odlehčovací služba pomáhá rodinám zvládnout soustavnou a náročnou péči o děti s těžkým postižením, a předcházet tak krizovým situacím, kdy dochází k fyzickému i psychickému vyčerpání rodičů či jiných pečujících osob. S každým dítětem pracujeme v našem Centru Filipovka zcela individuálně, a to za pomoci speciálních didaktických a rehabilitačních pomůcek. Umožňujeme díky tomu dětem vykonávat různorodé aktivity – výukové, terapautické a zábavní. Zatímco si tedy děti u nás v Centru Filipovka hrají, odpočívají či absolvují odborné terapie, jejich rodiče mají čas na svůj vlastní odpočinek, nebo na zařízení si nezbytných osobních záležitostí. Odlehčovací službu mohou využívat rodiny s dětmi od 2 do 10 let. Ročně poskytujeme průměrně 3 500 hodin této služby, a to průměrně 39 dětem.

Klub Hornomlýnská vzbudil také pozornost charitativního se známým symbolem kuřete Pomozte dětem a byl podpořen částkou
210 005 Kč.

V září 2013 chystáme benefiční akci k 10. výročí založení naší organizace – účast přislíbila mj. herečka a moderátorka Ester Janečková, kapela The Tap Tap a patronka naší organizace spisovatelka knih pro děti Ivona Březinová. Akce se bude jmenovat „Vidíme to jinak – Šťastný pátek 13.“ a proběhne 13. září v Komunitním centru Matky Terezy v Praze 11.

Příspěvek Ondrovi na osobní asistentku a Moničce a Honzíkovi na odlehčovací službu

Představujeme nového partnera Charitek

Hodiny odlehčovací služby pro Moničku

Klub Hornomlýnská spolupracuje s Charitkami

AS 24

TOTAL

MORIS design

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt