Pozvánka na konferenci „Zdravá a moderní firma“

Pozvánka na konferenci „Zdravá a moderní firma“

Přijměte prosím naše srdečné pozvání na konferenci „Zdravá a moderní firma“ pořádanou inspirativní společností Human Garden. Konat se bude 16. dubna 2015 v hotelu The Augustine Prague. Naše spolupracující nezisková organizace Qiido, nadační fond vystoupí se svým příspěvkem. Výtěžek získaný ze vstupného a prostřednictvím sponzorů bude věnován právě na Qiida – na podporu vzdělávání intelektově nadaných dětí ve školách.

Konference zabývající se podstatou zdravých firem odhaluje ekonomické a sociální systémy jejich fungování a přináší řadu praktických nástrojů, nové trendy a zajímavé zkušenosti. Odpovídá na otázky: „Co je vlastně podstatou zdravých firem? Proč to v některých firmách šlape a jinde ne? Jak sladit firemní hodnoty s osobními potřebami zaměstnanců tak, aby rostl zisk?“

Vystoupí na ní více než zajímaví řečníci - Stanislav Bernard, Karel Janeček, Petr Šmída, Jan Mühlfeit spolu s dalšími dvaceti významnými podnikateli a majiteli velkých českých firem.

Výtěžek získaný ze vstupného a prostřednictvím sponzorů podpoří nadační fond Qiido, který podporuje vzdělávání mimořádně intelektově nadaných dětí přímo ve školách - rozvíjí jejich intelektový potenciál a sociální inteligenci.

Qiido, nadační fond

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt