Mimořádná inteligence? Pro dítě je to často spíš handicap

Mimořádná inteligence? Pro dítě je to často spíš handicap

Zuzana Hronová ve svém článku uveřejněném 22.9. v Magazínu Aktuálně.cz poukazuje na výhody a nevýhody vysoké inteligence u dětí. Mimořádná chytrost dítěte nemusí nutně znamenat přímou cestu k úspěchu, ale může znamenat i neporozumění společnosti a problémy ve škole. Zakladatelka Charitek Miriam Janyšková na několik dotazů týkajících se mimořádně intelektově nadaných dětí autorce přímo odpovídala.

Vysoká inteligence dětí může u mnohých znamenat i společenský handicap, ne nutně zařazení mezi elitu. Nadprůměrně inteligentní děti mají jiné vzorce chování, specifické vzdělávací potřeby a je třeba k nim přistupovat zcela individuálně. Podobně jako k fyzicky, mentálně či sociálně znevýhodněným.
Dalším mýtem je, že mimořádně chytré děti se rodí do dobře situovaných rodin, takže rozhodně nepotřebují pomáhat. Jenže tyhle děti, kteří třeba jednou zvýší ekonomickou prosperitu naší země či renomé České republiky, mnohdy vyrůstají v sociálně slabých rodinách. "Společnost zastává názor, že mimořádné intelektové nadání je genetická záležitost, tzn. takové dítě se rodí jen vysokoškolsky vzdělaným rodičům. Tudíž takové děti si se vším v životě poradí, když jsou tak chytré a pokud ne přímo oni sami, tak jim v tom pomohou jejich rodiče. Mimořádný intelekt společnost vnímá jako “elitářskou záležitost," popisuje Miriam Janyšková zakladatelka Charitek.
S trochou nadsázky řečeno, na tom, jak budeme schopni včas rozpoznat, vnímat, tolerovat a rozvíjet tyto jedince, závisí budoucnost naší společnosti. Protože to vyrušující přemoudřelé dítě může být budoucí slavný vědec či myslitel. Co si ale s tímto malým vědcem počít? Rodiče by ho podle Miriam Janyškové měli brát takového, jaký je, neměli by s ním bojovat či se ho snažit změnit. "Měli by ho přijímat se vším všudy, motivovat, protože takové dítě je obrovskou příležitostí pro budoucnost nás všech," upozorňuje.

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt