Nadační fond Curie

Nadační fond Curie

Do programu Charitky se nově zapojil Nadační fond Curie, který podporuje rozumově nadané děti.

Posláním Nadačního fondu Curie je shromažďovat finanční prostředky či nepeněžitá plnění od subjektů, které se přihlásí k myšlence všestranné podpory rozvoje této školy, jejich žáků a pedagogů. Z Nadačního fondu Curie jsou financovány především projekty v následujících oblastech:

• podpora materiálního dovybavení školy, učební pomůcky, kulturní, výtvarná, sportovní činnost, apod.
• mimoškolní činnost, rozšíření výuky (rozšíření nabídky), podpora výuky cizích jazyků rodilými mluvčím
• vyrovnání sociálních rozdílů mezi žáky - financování mimoškolní činnosti, škol v přírodě, ozdravných pobytů, jazykových pobytů, výletů apod.) – zajištění rovných příležitostí pro všechny žáky
• preventivní programy, projekty, prezentace a rozvoj profilace školy
• podpora a rozvoj talentu a nadání žáků
• podpora dalšího rozvoje pedagogů – vzdělávání, zvyšování a prohlubování kvalifikace apod.
• volnočasové aktivity (vlastní pořádané akce v oblasti kulturně - společenské, jazykové, sportovní apod.)

Nadační fond Curie

K+K Hotels

ARC Robotics

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt