Charitky opět v televizi - v hlavním zpravodajství ČT

TV reportáž vysílaná v neděli 27.4.2014 v Událostech ČT

Reklamní předměty, které pomáhají konkrétním dětem, jsou ekonomicky výhodné pro firmy a dávají práci handicapovaným - speciální bonbony zvané Charitky už v Česku rozdává 20 velkých firem.

Někdy stačí i pár tisíc korun a život je o mnoho snazší, zaplatí tábor pro nadané dítě, lázně pro nemocné nebo poslouží jako základ pro start do života, těmto všem dětem Charitky přispívají. „Jsou to děti handicapované, postižené fyzicky i mentálně, děti ze sociálně slabých rodin i děti z dětských domovů“, říká zakladatelka Charitek Miriam Janyšková.

Projekt ovšem není charitou jako takovou. Firma si koupí svou vlastní reklamu, krabičky v patentovaném papírovém obale s obsahem minidražé. 12% platby je předáváno dále na podporu dětí a společnost zároveň podpoří i práci handicapovaných lidí v chráněných dílnách, kteří se podílejí na ruční výrobě Charitek.

Příspěvky řeší potřebu konkrétních dětí. Například Jakubovi za ní rodina pořídila rehabilitační pobyt. Podobně jako Jakub dostalo příspěvek již 324 dětí, sloužil např. k pořízení zdravotních bot, kochleárních implantátů, zaplacení osobní asistentky nebo zaplacení nájmu pro mladé lidi odcházejících z dětských domovů.

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt