Ohlédnutí za konferencí o sociálním podnikání

Ohlédnutí za konferencí o sociálním podnikání

Dvoudenní konference s názvem „Sociální podnikání aneb podnikáme jinak“, kterou pořádala P3 - People, Planet, Profit, o.p.s., poskytla 2. a 3. dubna dvěma stům účastníků prostor vyměnit si své zkušenosti a probrat nové trendy v této oblasti. Sociální podnikání zahrnuje aktivity, které prospívají společnosti, životnímu prostředí a přinášejí zisk, jenž firmy využívají pro další rozvoj. Často vytvářejí pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo společenským znevýhodněním. Na akci spolupracovaly také Ashoka ČR, Asociace společenské odpovědnosti a Ekumenická akademie.

První den představili zahraniční partneři z Rakouska a Belgie trendy sociálního podnikání a v obou dnech pak na dopolední přednášky navázaly workshopy s konkrétními tématy. V panelu, který se zabýval vztahem sociálního podnikání a současným pojetím společenské odpovědnosti firem, vystoupila i Miriam Janyšková, zakladatelka programu Charitky.

Jaké byly její postřehy z konference, jsme se zeptali přímo jí:
„Nejvíce mne zaujal workshop Lucie Mádlové o společensky prospěšné spolupráci sociálních podniků a firem. Od začátku až do konce byl workshop praktický a řešil reálná témata. Výstupem byly nové nápady a zajímavé inspirace. Na konferenci jsem poznala nové tváře a pozorovala, jak fungují ostatní sociální podniky nejen v České republice, ale také v zahraničí, kde jsou přece jen ještě o kousek dál. Pokud vše shrnu, musím říci, že sociální problematika byla na konferenci zastoupena ve velké míře, zatímco finančně - obchodní záležitosti, které jsou podmínkou nezbytně nutnou pro udržitelné fungování jakéhokoliv podniku či firmy, chyběly. Navíc bylo sociální podnikání ve většině dobrých příkladů z praxe spojováno se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, osob ze společnosti vyloučených, ale už nebyly řešeny další dvě oblasti, které k sociálnímu podnikání neodmyslitelně patří. Jednou z nich je výroba produktů, které svou dostupností přímo podporují sociální potřeby dané společnosti (např. potraviny/strava, oblečení nebo bydlení pro bezdomovce, pomůcky pro hluché či slepé lidi, ...atd., které nutně nemusí být osobami zdravotně postiženými vyráběné). Druhou je pak podpora ekologických projektů (např. využívání elektromobilů, alternativních zdrojů energie, spořivé žárovky, apod.), které mají v konečném důsledku vliv na celou společnost.“

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt