Charitky jsou novým členem Asociace společenské odpovědnosti firem

Charitky jsou novým členem Asociace společenské odpovědnosti firem

Charitky se staly jedním ze 37 členů této významné organizace, která se již od roku 2009 zabývá společenskou odpovědností a přináší aktuality ze světa odpovědného podnikání a udržitelnosti.
Asociace společenské odpovědnosti propojuje odpovědné firmy, veřejnou správu, neziskový sektor, sociální podniky, školy, jednotlivce.

Členstvím v asociaci chtějí Charitky dále obohacovat a rozvíjet svou činnost v oblasti sociálního podnikání. S ostatními členy asociace budou sdílet jejich zkušenosti a připravovat další projekty. Charitky jsou plnohodnotným členem asociace především díky myšlence, pro kterou byly založeny. Představují finančně udržitelný propagační program se sociálním dopadem, který podporuje rozvoj dětí a mládeže a dává zároveň práci a umožňuje integraci osob se zdravotním postižením.

Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) je nezávislou a otevřenou platformou pro všechny, kteří mají zájem měnit pohled na současné pojetí společenské odpovědnosti (CSR). Propojuje několik důležitých sektorů, a díky tomu se aktivně snaží přispět k vytváření odpovědnější společnosti, návratu k hodnotám a tradicím. Je nejvyhledávanějším informačním portálem o společenské odpovědnosti (CSR) v České republice. Neustále informuje o zajímavých projektech z této oblasti, pořádaných akcích nebo publikacích, které stojí za vaši pozornost.

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt