Rok 2013 přinesl podporu dalším dětem

Rok 2013 přinesl podporu dalším dětem

V uplynulém roce se nám podařilo díky spolupráci s našimi partnery z řad velkých i malých firem a neziskových organizací podpořit dalších 160 dětí. Právě tolik nemocných, sociálně znevýhodněných či jinak handicapovaných dětí si mezi sebou rozdělilo celkovou částku 231 474 Kč, kterou se podařilo získat díky společensky odpovědnému, propagačnímu programu Charitky®.

S příběhy konkrétních dětí vás průběžně seznamujeme na stránkách našeho webu a na Facebooku. Celková částka za rok 2013 představuje 12 % z výroby bezmála 95 000 kusů Charitek, které stávající, i nově zapojené společnosti, využily jako originální reklamní předmět. Propagaci svých produktů a služeb se sociálním přesahem Charitek spojily společnosti Volkswagen, RWE, T-Mobile, Generali pojišťovna, AC Nielsen, ING pojišťovna, Total, MORIS design, Phoenix nebo Active 24. U některých partnerských firem se jedná již o opakovanou spolupráci.

Společně se nám podařilo podpořit konkrétní děti z dětských domovů zařazených do programu „Podporuj mě“ o.s. Dejme dětem šanci; fyzicky postižené děti přes o.s. Dobrý skutek či o.s. Federaci rodičů a přátel sluchově postižených; hospitalizované děti na dětských odd. nemocnic prostřednictvím Nadace Archa Chantal; děti s osobními problémy přes Linku bezpečí či Nadaci Naše dítě; dále pak Nadacii pre deti Slovenska, Úsmev ako dar a mnohé další.

Významnou novinkou loňského roku bylo zapojení zdravotně postižených osob do ruční výroby Charitek. Tímto krokem se Charitky® staly originálním propagačním předmětem v tzv. režimu náhradního plnění.

Upřímně nás těší, jak se projektu Charitky® daří ukazovat, že i byznys může mít sociální rozměr. Děkujeme všem, kteří podporují naše poselství „Předávat dále...“!

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt