Příspěvek pro Rudu na rozvoj hudebního talentu

Příspěvek pro Rudu na rozvoj hudebního talentu

Rudovi je 18 let a v dětském domově žije už dlouho. Je spolehlivý, skromný a ohleduplný. Má velký hudební talent, který začal rozvíjet až po příchodu do dětského domova. Hraje na kytaru, mandolínu a banjo. V květnu 2013 skládal talentové zkoušky ZUŠ Krnov, rád by se naučil hrát i na housle. Charitky ve spolupráci se společností Phoenix podpořily Rudu částkou 3.528,- Kč.

Ruda je zařazen do Stipendijního programu neziskové organizace Dejme dětem šanci. Cílem programu je dát dětem možnost studovat zvolený obor či pokračovat dále ve studiu, aby získaly patřičnou kvalifikaci, a tím se zvýšila jejich možnost uplatnění na trhu práce. Zařazení do programu zároveň posiluje osobnostní rozvoj dítěte. Pokud dostane dítě možnost realizovat se v oboru, který ho naplňuje, zvýší se jeho šance na uplatnění v samostatném životě.

Stipendijní program se týká dětí ve věkové skupině od 14 let výše, tedy těch, které čeká výběr střední školy. Dětské domovy nemohou často zabezpečit konkrétní požadavky dětí spojené s jejich vzděláváním a s přípravou na jejich budoucí povolání. Šance, že dítě dokončí studium oboru, který ho baví, a který si mohlo samo zvolit, je mnohonásobně vyšší, než když bude studovat obor, který ho v podstatě nezajímá.

V rámci tohoto projektu jsou také dětem propláceny nájmy ve startovacích bytech, kde si mohou zkusit samostatný život „nanečisto“ stále ještě pod ochranou dětského domova.

Dejme dětem šanci

PHOENIX lékárenský velkoobchod

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt