Příspěvek pro neziskovou společnost Úsmev ako dar

Příspěvek pro neziskovou společnost Úsmev ako dar

Společnost ACNielsen Slovakia předala prostřednictvím Charitek příspěvek 173 EUR Společnosti přátel dětí z dětských domovů (SPDD Úsmev ako dar).

Finanční pomoc je konkrétně určená pro Kvetku Hedervariovou z dětského domova Maurícius. Na co získané prostředky využije, si můžete přečíst v jejím osobním motivačním dopise.

Společnost přátel dětí z dětských domovů Úsměv jako dar je nejstarší a největší nevládní organizací na Slovensku působící v oblasti náhradní péče a pomoci krizovým rodinám. Zaměřuje se na podporu dětí v dětských domovech, na práci s ohroženou rodinou, vzdělávání a doprovázení náhradních rodin a pomoc mladým dospělým po odchodu z dětského domova. Svou vizi "... aby každé dítě mělo rodinu" prakticky a odborně prosazuje již 30 let. Prvořadým zájmem organizace Úsměv jako dar je zkvalitnit život dětí v ohrožených rodinách a náhradní péče, o co usiluje jak na individuální, tak na celospolečenské úrovni.

Úsmev ako dar

ACNielsen

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt