Nadační fond Harmonie se připojil k projektu Charitky

Nadační fond Harmonie se připojil k projektu Charitky

Nadační fond Harmonie, člen evropského sdružení Sistema Europe, realizuje v České republice sociálně hudební projekt El Sistema, jehož hlavním posláním je pozitivně měnit život dětem prostřednictvím hudby. Jeho prioritou je dát dětem možnost rozvíjet své schopnosti a dovednosti, naučit se práci v týmu, stejně tak jako prožívat radost z hudby a ze života díky společně budovanému orchestru a častým veřejným vystoupením.

Projekt je zaměřen zejména na sociálně vyloučené lokality, ale zároveň je otevřený všem dětem bez rozdílu. Děti, které se ho účastní, mají prokazatelně lepší výsledky ve škole; snižuje se jejich školní absence, zvyšuje se jejich koncentrace při vyučování i sebevědomí.

Projekt El Sistema založil José Antonio Abreu před téměř čtyřiceti lety ve Venezuele, velice úspěšně se prosadil v USA, Kanadě a ve 24 zemích Evropy. V letošním roce byl maestro Abreu za své úsilí oceněn i v České republice, když obdržel Evropskou cenu Trebbia 2013.

Nadační fond Harmonie pracuje pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, jeho mediálním partnerem je Český rozhlas. Patrony fondu jsou herečka Simona Stašová a Česká komorní filharmonie.

Základní principy, cíle a sledované výstupy Nadačního fondu Harmonie jsou:
• zlepšení šancí dětí v budoucím životě díky kvalitnímu a profesionálnímu hudebnímu vzdělání
• motivace k osobnímu rozvoji dětí, rodičů i celé komunity
• účast dětí v orchestru a společné cvičení, které zlepšuje sociální dovednosti dětí a pocit odpovědnosti
• zvýšení koncentrace, schopnosti se učit, vyšší sebedůvěra, zlepšení školních výsledků
• aktivní využití volného času dětí jako prevence antisociálního chování a kriminality
• náklady na rozvoj jednoho dítěte momentálně představují 13 000 Kč ročně

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt