Významný rozvoj spolupráce Charitek a DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. v roce 2012

Významný rozvoj spolupráce Charitek a DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. v roce 2012

K 31.12.2012 bylo díky Charitkám podpořeno v rámci projektu "Podporuj mě..." již 11 dětí a to celkovou částkou 59.220,- Kč. To je nezanedbatelná část z celkové naspořené sumy, která v rámci tohoto projektu činí již 257.520,- Kč.

Ze zprávy o činnosti neziskové organizace DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. k 31.12.2012 vybíráme:

Spolupráce
Velice úspěšně se rozvíjí spolupráce s projektem Charitky. Jejich prostřednictvím bylo v posledním čtvrtletí roku 2012 podpořeno dalších 9 dětí. 4 děti prostřednictvím Charitek společnosti RWE a.s., každé částkou 4.550,- Kč a 5 dětí prostřednictvím Charitek T-mobile, a.s. V tomto případě každé dítě obdrželo částku ve výši 7.480,- Kč. Jelikož se jedná o částku vysokou, směrovali jsme ji dětem, které zatím nemají stálého podporovatele a které budou dětský domov za krátko opouštět. Celkem již bylo prostřednictvím Charitek podpořeno 11 dětí zařazených v projektu „Podporuj mě…“, a to celkovou částkou 59.220,- Kč.

Projekty
„Podporuj mě…“ aneb adopce na blízko…
Tento projekt spočívá především ve dlouhodobé finanční podpoře dítěte formou spoření, kdy mu prostředky naspořené Podporovatelem budou k dispozici až po opuštění dětského domova a pomohou mu překlenout toto pro něj tak obtížné období. Zde se nám podařilo překonat náš cíl pro rok 2012, kterým bylo uzavření 25 smluv o dlouhodobé podpoře dítěte.
K 31.12.2012 máme uzavřeno 37 smluv o podpoře dítěte a celková roční částka úspor pro tyto děti činí 320.400,- Kč.
Většina podporovatelů začala děti podporovat v průběhu roku 2012.
Dva podporovatelé zahájí podporu až od ledna roku 2013.
Mimo dlouhodobé podpory jsme dětem, které ještě nenašly dlouhodobého podporovatele umožnili jednorázovou podporu v rámci tohoto projektu.
Zároveň děti v projektu „Podporuj mě…“ podporujeme i prostřednictvím projektu Charitky.
K 31.12.2012 bylo díky Charitkám podpořeno již 11 dětí a to celkovou částkou 59.220,- Kč.
Celkem je v rámci projektu „Podporuj mě…“ podpořeno již 51 dětí a k 31.12.2012 činí naspořená částka 257.520,- Kč.

Dejme dětem šanci

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt