Projekt Linka bezpečí ve vaší třídě pro 77 dětí

Projekt Linka bezpečí ve vaší třídě pro 77 dětí

Jednoduchým výpočtem z celkových nákladů na projekt "Linka bezpečí ve vaší třídě" a počtu oslovených dětí za rok 2012 vychází, že příspěvek VW a Charitek představoval pomoc a osvětu pro 77 dětí.

Linka bezpečí ve vaší třídě (LBVT) je jedinečným projektem pro základní školy a víceletá gymnázia, který vychází z mnohaletých zkušeností práce s dětmi a jejich problémy na dětské krizové lince. Jde o neformální setkání lektorů Linky bezpečí (LB) s dětmi přímo ve školních třídách.

Projekt zdarma nabízí preventivně zaměřené interaktivní bloky zacílené na aktuální problémy dětí a dospívajících. Hlavním záměrem projektu je seznámení dětí a dospívajících s možnými způsoby řešení problémů a náročných životních situací a zvýšení jejich informovanosti o odborných službách včetně informací o Lince bezpečí.

Linka bezpečí

Volkswagen

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt