Charitky a Volkswagen opět spojily síly pro dobrou věc

Charitky a Volkswagen opět spojily síly pro dobrou věc

Díky spolupráci s Porsche Česká republika (výhradním zástupcem automobilky Volkswagen v České republice) mohly Charitky podpořit projekt "Linka bezpečí ve vaší třídě" částkou 27.846 Kč. Využití originálních propagačních předmětů pro automobilovou značku Volkswagen Golf přineslo finanční příspěvek jednomu z programů Linky bezpečí.

Linka bezpečí ve vaší třídě (LBVT) je jedinečným projektem pro základní školy a víceletá gymnázia, který vychází z mnohaletých zkušeností práce s dětmi a jejich problémy
na dětské krizové lince. Jde o neformální setkání lektorů Linky bezpečí (LB) s dětmi přímo ve školních třídách.

Projekt zdarma nabízí preventivně zaměřené interaktivní bloky zacílené na aktuální problémy dětí a dospívajících. Hlavním záměrem projektu je seznámení dětí a dospívajících s možnými způsoby řešení problémů a náročných životních situací a zvýšení jejich informovanosti o odborných službách včetně informací o Lince bezpečí.

V roce 2012 lektorský tým Linky bezpečí realizoval celkem 203 modulů, kterých se účastnilo 2 425 dětí. Nejžádanější bylo téma „Láska, dospívání a já“, „Já a virtuální svět“ a „Bití a ubližování dětem“.

Vzhledem k širokému věkovému spektru žáků základních škol, jsou témata nabízena ve třech modifikacích pro různé věkové kategorie. V práci se třídou jsou využívány různorodé techniky od řízené diskuse, plnění drobných úkolů ve skupinách, kresby, imaginace, práci s příběhy či hledání řešení problémových situací. Aktivně jsou podporovány jakékoli dotazy a vzájemný respekt mezi všemi, kdo se setkání účastní. Pro snížení ostychu dětí a zvýšení bezpečné atmosféry, pedagog na programu nijak aktivně neparticipuje. Připraveny jsou pro něj informační materiály a brožury, které může následně využít ve výuce.

Ze zkušeností pracovníků, kteří se na setkáních podílejí, vyplývá, že pro žáky je možnost otevřené diskuse, která maximálně simuluje principy práce Linky bezpečí, velmi přínosná. Pokud dostanou prostor, dokáží se chovat empaticky, projevovat autentický zájem. Často vychází najevo, že oni sami, případně někdo z jejich okolí, prožil situace, v nichž potřeboval pomoc a nevěděl, kde si o ni říci. Jako velmi přínosné se jeví diskuse o práci Linky bezpečí, jejích možnostech, stejně jako tématech, s nimiž se na ni klienti obrací.

Ukazuje se, že většina dětí nemá reálnou představu o čem je možné na LB hovořit, často své starosti snižují, nebo se obávají, že nebudou přijaty. Analogicky se objevuje také obecná nedůvěra v možnost skutečné pomoci. Jako velmi užitečná se jeví také podpora informačních volání, tedy dotazů zaměřených na konkrétní oblasti, jako je například sexuální výchova, dospívání, problematika závislostí čí sociálně-právní ochrany dítěte. Děti jako přínosný popisují i samotný kontakt s lidmi, kteří na telefonu pracují. Přímo z telefonických hovorů uskutečněných v rámci LB pak získáváme přímou zpětnou vazbu, když klienti opakovaně zmiňují, že v jejich škole proběhl projekt LBVT, díky kterému se rozhodli službu využít.

Linka bezpečí

Volkswagen

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt