Charitky byly tři!

Charitky byly tři!

Název našeho projektu není odvozen od slova charita, jak by se mohlo na první pohled zdát. Naší inspirací byly tři dcery nejvyššího boha Dia: Aglaia, Eufrosyné a Thaleia – dohromady zvané Charitky (latisky Gratiae). Představovaly radost, přejícnost a laskavost k bohům i lidem.

Co nám o symbolice dobrodiní „Tří Grácií“ říká Wikipedie?

• Vždy ve trojici – jsou tři druhy dobrodiní (dát, přijmout, vrátit)
• Drží se vždy za ruce – dobrodiní jako řetěz přechází z ruky do ruky
• Vyjadřují radost – tou se těší ten, kdo dává i ten, kdo přijímá
• Jsou mladé – vzpomínka na dobrodiní nemá zestárnout
• Mají průsvitné roucho – dobrodiní se nebojí pohledu

Podoba Charitek se zachovala na velkém počtu uměleckých děl – sochách, reliéfech, vázových malbách. O jejich oblibě svědčí i chrámy vystavěné na jejich počest.

Mimořádná symbolika těchto tří starověkých bohyň inspirovala i název projektu originálních propagačních předmětů se společensky zodpovědným poselstvím. 10% z ceny reklamního předmětu je vždy věnováno ve prospěch projektů podporujících rozvoj, vzdělávání a společenské chování dětí.

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt