Není reklama jako reklama…

Není reklama jako reklama…

Ukázat, že firma umí víc, než jen úspěšně prodávat, že dohlédne dál než k nejbližšímu hospodářskému výsledku, že ji nezajímá jenom individuální prospěch – takový je trend současnosti. Stále více firem se hlásí k principům společenské odpovědnosti a nebojí se přiznat, že hledají možnosti, jak udělat svět alespoň o trochu lepším.

Reklama založená na prezentaci společenské odpovědnosti firem nabývá stále většího významu. Jde o originální komunikační prostředek, který dokáže šířit dobré poselství a deklaruje společenskou sounáležitost. Reklama neodmyslitelně patří k podpoře firmy nebo značky a může mít i méně tradiční tvář a hlubší přesah sdělení, než bývá zvykem.

Ona totiž není reklama jako reklama!

Jedním z konkrétních příkladů jsou i Charitky - společensky odpovědný propagační předmět pro jakékoliv personifikované firemní sdělení, z jehož ceny je věnováno 10 % na podporu rozvoje, vzdělávání a společenského chování dětí.

CZ / EN
Úvodní stránka
Aktuální zajímavosti
Příběhy šťastných dětí
Co jsou Charitky?
Ruční výroba zdravotně postiženými
Pomáhají rozvoji dětí
Předávají dále...
Charitky jsou podporovány
Kontakt